Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2014

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté

Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v kategorii mladších žáků a starších žáků. Náš kolektiv tvořilo do konce loňského ročníku 17 závodníků, od září 2014 se nám základna závodníků rozrostla o mnoho nových členů a novou sportovní sezónu započalo 34 dětí. Řada z nich jsou předškoláci, jsou tvární a pro nás práce s nimi přináší skvělé výsledky. Samozřejmě je to časově i psychicky náročnější.

Již tradičně naše obě družstva trénovala od ledna do března v tělocvičně stavební fakulty VŠB svou běžeckou techniku, ale také jsme se pobavili u spousty zábavných her. Takto již řadu let pilujeme kondici dětí a techniku jednotlivých disciplín požárního sportu.

Pravidelně se zúčastňujeme celoroční hry Plamen a Ostravské ligy, proto jsme věnovali i další ročník těmto soutěžím. V 7. ročníku Ostravské ligy jsme odběhli 11 závodů. Družstvo mladších žáků skončilo na výsledném 10. místě, družstvo starších na 12. místě. Stále se ještě vypořádáváme s nedostatkem žáků ve starší kategorii a tuto generační mezeru snad brzy doplníme. Jednu ze soutěží Ostravské ligy pořádal také náš sbor, tentokrát jsme se vyvarovali deštivému termínu a nakonec jsme úspěšně zorganizovali poslední červnové kolo ligy se slavnostním vyhlášením celkových výsledků. Tento termín bychom si rádi ponechali, ať již se nemusíme trápit v květnovém dešti.

Naše největší soutěž, okresní kolo hry Plamen, se konala 24.5.2014 na stanici v Martinově, obě družstva vybojovala 11. místo a doufáme, že příští rok se více zadaří.

Nový ročník jsme zahájili s dvojnásobným počtem závodníků, cesta k úspěchu je otevřená, ale bude to obnášet usilovnou práci s těmi nejmenšími dětmi. Ihned jsme začali trénovat na říjnový branný závod v Nové Vsi, kde jsme opět skončili u 10. příčky.

Dne 18.10.2014 jsme pořádali tradiční sportovní setkání Marpus u nás v Pustkovci, tentokrát v duchu branného závodu. Pobavili se jak děti, tak i dospělí. V listopadu pak prošli naši vedoucí a instruktoři školením a získali tak oprávnění pracovat s hasičskou mládeží.

Podzimní období jsme věnovali návštěvě stanic profesionálních hasičů, lampiónovému průvodu, pečení perníčků, mikulášskému večírku a rozsvěcení vánočního stromu v naší obci. Od ledna se opět chystáme procvičovat naše dovednosti v tělocvičně a připravit se tak na novou sezónu.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu za jeho podporu, kterou věnuje mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do nového roku hodně zdraví a štěstí a radosti.

Mgr. Martina Lazarová, vedoucí kolektivu