Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2015

Celoročně

 • plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen
 • pohárové soutěže MH
 • práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek
 • příprava oslav 120. let SDH Pustkovec
 • školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů velitele ZJ
 • kontroly plnění úkolů z výborových schůzí: průběžně
 • zprávy o hospodaření SDH: jednou za tři měsíce
 • výborové schůze se budou konat jednou měsíčně – předpoklad poslední čtvrtek v měsíci – datum výborové schůze naleznou členové na nástěnce HZ

Leden

 • Výroční valná hromada 3. 1. 2015
 • Hasičský bál 17. 1. 2015
 • Příprava plesu „Kozelek“
 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

 

Únor

 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • Kozelek 14. 2. 2015
 • „Kozelek“ na Slezskoostravském hradě

 

Březen

 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • příprava „Stavění Máje“
 • příprava setkání hasičských praporů
 • účast na Shromáždění delegátu sboru OSH ČMS

 

Duben

 • Víkendové soustředění MH
 • údržba HZ
 • příprava zájezdu
 • „Stavění Máje“ 30. 4. 2015

 

Květen

 • 5. 2015 – kácení „Máje“
 • příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
 • den otevřených dveří v Hasičské zbrojnici
 • Účast na setkání Hasičských praporů
 • příprava Extraligy ČR v požárním útoku

 

Červen

 • dětský den
 • Hasičská soutěž žáků (21. června – předběžně)
 • příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
 • příprava Extraligy ČR v požárním útoku

 

Červenec

 • 7. 2015 – soutěž v požárním útoku v Pustkovci, zařazená do Extraligy ČR v požárním útoku a Moravskoslezského poháru

 

Srpen

 • Příprava družstev na pohárové závody
 • příprava Pustkoveckého Krmáše
 • Příprava zájezdu

 

Září

 • zajišťování Pustkoveckého Krmáše
 • příprava inventarizace majetku
 • ukončení sportovní sezóny
 • zájezd sboru
 • setkání seniorů

 

Říjen

 • MARPUS – setkání sborů z Pustkovce a Martinova
 • inventarizace majetku
 • branný závod hry Plamen: oddíl MH a dorostu
 • brigáda

 

 

Listopad

 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • organizační příprava VVH
 • výroční setkání členů – kulturní akce

 

Prosinec

 • pomoc při organizaci rozsvěcování vánočního stromu
 • hasičský Mikuláš
 • organizační a technická příprava VVH
 • příprava „Hasičského bálu“
 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

 

 

 

Výše uvedený plán bude doplňován dle potřeb a aktuálních skutečností. Výborové schůze se budou konat vždy poslední týden v měsíci, případně dle pracovní doby členů výboru.

 

 

V OSTRAVĚ-PUSTKOVCI DNE 3. 1. 2015

 

INTERNÍ STRÁNKY SBORU: www.sdh.pustkovec.cz

OFICIÁLNÍ EMAIL: hasici@pustkovec.cz