Zpráva o činnosti mládeže za rok 2013

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté

Dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v kategorii mladších žáků, starších žáků a jednotlivců. Náš kolektiv tvořilo 22 závodníků, z toho 20 v kategorii žáků a 2 v kategorii dorostu.

Družstva mladších a starších žáků se připravovala na novou sezónu během 3 zimních měsíců v tělocvičně Stavební fakulty VŠB. Takto již řadu let pilujeme kondici dětí a techniku jednotlivých disciplín požárního sportu.

Jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili celoroční hry Plamen a Ostravské ligy. Během 12 závodů Ostravské ligy jsme získali pro družstvo mladších i starších žáků celkové 11. místo. S každým kolem této ligy se pořadí značně mění, proto je celá soutěž velmi dobrodružná. Náš sbor opět pořádal jednu z těchto 12 soutěží s pozitivním ohlasem.

Ve hře Plamen, konané 18.5.2013, naše družstvo starších vybojovalo krásné 3. místo, čímž nepostoupilo na krajské kolo, ale ukázalo, že na vítězství má dobře našlápnuto. Mladší žáci skončili na 5. místě a pravidelně tak potvrzují své sportovní nadání. V kategorii jednotlivců se na 1.místě umístil Jakub Homola a na 6.místě Daniel Jura a Barbora Namyslová. Jakub Homola také docílil 2. příčky v běhu na 100 m s překážkami v čase 18.77.

Měsíc září pro nás znamená vždy nový začátek, tento rok se ale něco změnilo. Na základě rozhodnutí sdružení došlo k novému posuzování věkových hranic jednotlivých kategorií ve hře Plamen a v soutěžích dorostu. Záměrem bylo vyrovnat se s věkovými kategoriemi na mezinárodních soutěžích. Pro náš kolektiv to znamenalo přesun menších dětí do starší kategorie a rozloučení se s šikovnými dětmi, které podle nových pravidel již nesplňovaly věkovou hranici. Družstva se budou potýkat s nevyrovnaností členů a náš nesouhlas s tímto rozhodnutím na tom nic nezmění.

I tak jsme v  říjnu opět započali nový ročník hry Plamen, a to branným závodem a štafetou dvojic, pořádané v Bělském lese v Ostravě – Zábřehu. Výsledky nejsou příliš příznivé, budeme muset v jarním kole pořádně zabrat. Družstvo starších je po 2 disciplínách na 12.místě, družstvo mladších na místě šestém. Družstvo dorostenců ani dorostenek nebylo možné vytvořit.

Dne 19.10.2013 jsme byli pozváni na tradiční akci Marpus, pořádané v sousedním Martinově. Letos na téma:“Čest památce místním sedlákům“. Zábavné úkoly byly zkouškou vědomostí a šikovnosti jak našich dětí, tak dospělých členů obou sborů.

V listopadu jsme pojali schůzky hravě a cílem bylo stmelovat nový kolektiv. Také jsme s dětmi pořádali lampiónový průvod, na který se přidali i přátelé s široké veřejnosti.

V prosinci jsme premiérově uskutečnili Mikulášský večírek pro mladé hasiče a jejich kamarády, zúčastnili jsme se rozsvěcení vánočního stromu v obci a tradičně jsme pekli vánoční perníčky jako sladké rozloučení s uplynulým rokem. Od ledna se opět chystáme procvičovat naše dovednosti v tělocvičně a připravit se tak na novou sezónu.

Závěrem musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali při přípravě ostravské ligy mladých hasičů. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu a paní starostce za jejich podporu, kterou věnují mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.