Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec – jaro, léto

Jarní měsíce jsme ve sboru věnovali různým sportovním, společenským a kulturním aktivitám. Mladým hasičům se rozběhlo pokračování celostátní hry Plamen a série závodů Ostravské ligy, ve kterých se soutěží v různých disciplínách, např. požární útok, štafeta CTIF, štafeta 4 × 60 m s překážkami, závod hasičské všestrannosti atd., kde pravidelně dosahujeme čelních výsledků. V sobotu 11. května proběhla jedna část ze série soutěží i na hřišti v Pustkovci. Učast byla veliká, 12 družstev mladších a 20 družstev starších. Výborně připravenou akci bohužel doprovázely vydatné srážky, ale i tak děti daly do závodění maximum. Na konci dubna se členové našeho sboru zúčastnili 20. ročníku Hasičské pouti na Sv. Hostýně. Poutě se zúčastnilo rekordních 7000 lidí, bylo vystaveno 107 praporů, včetně našeho. Začátek května patřil Stavění máje, kdy jsme u hasičské zbrojnice přivítali jaro a pěkně jsme se u toho pobavili. Začátkem června se měla delegace našeho sboru zúčastnit dvoudenních Hasičských slavností v Litoměřicích. Jedná se o velkolepou akci pořádanou každé 3 roky Sdružením pro obnovu a zachování historických a hasičských tradic. Letos musela být tato akce kvůli povodňové situaci a vyhlášenému stavu nouze zrušena. 1. června proběhlo u zbrojnice Kácení máje, v rámci kterého jsme pro děti, a nebylo jich málo, připravili soutěže s hasičskou tématikou. Další týden proběhly u naší zbrojnice oslavy Dne dětí, které byly pořádány Obecním úřadem v Pustkovci ve spolupráci s SDH Pustkovec a AC Čepo Pustkovec. Dro děti byly přichystány různé soutěže, ve kterých mohly získat sladké odměny, ukázka hasičské techniky a ukázka hašení požáru. V červnu jsme se zúčastnili oslav 120 let založení sousedního sboru v Krásném Poli. Při této přiležitosti se dva naši členové zúčastnili soutěže o Železného hasiče –  soutěže kde jednotliví hasiči soutěží s plnou výstrojí v různých technických disciplínách a řádně se zde prověří i fyzická připravenost závodníků. V červenci u nás proběhla soutěž v požárním útoku, které se věnujeme v samostaném článku. V sprnu jsme se zúčastnili oslav 120 let založení sboru v Ostravě – Polance. Léto je tradičně sezónou mužských a ženských soutěží v požárním útoku. Letos jsme sestavili 2 družstva mužů a ve spolupráci s hasičkami ze sousedního Martinova i úspěšné družstvo žen. První zářijovou neděli jsme při Pustkoveckém krmáši zajistili občerstvení a u hasičské zbrojnice v odpoleních hodinách zahrála u této příležitosti dechová kapela. V září, po prázdninové pauze, opět  začínají pravidelné schůzky mladých hasičů.