O činnosti zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci_jaro_léto

V průběhu jara a léta nepřerušeně probíhá pravidelné školení členů ZJ v hasičské zbrojnici. Po tuhé zimě jsme se dočkali pošmourného a uplakaného jara, v našem kraji naštěstí bez výraznějších záplav či jiných přírodních katastrof. Naše jednotka byla například povolána k požáru polního porostu poblíž ulice Otakara Jeremiáše, k odstranění větrem poničeného stromu na ulici Vietnamská. Další akcí byla účast jednotky při požáru průmyslového objektu  – stodoly v Ostravě – Martinově, kde se zásahu účastnilo celkem 8 jednotek (Martinov, Pustkovec, Plesná, Krásné Pole, Nová Ves, Zábřeh, Svinov, Dobroslavice) pod vedením profesionálních jednotek z Poruby, Přívozu a Zábřehu. Při dohašování a likvidaci požářiště členové ZJ opět prokázali svou odbornou připravenost nejen při využití dýchací techniky, ale i svou fyzickou přpravenost, kdy v extrémním horku dokázali zdatně plnit zadané úkoly. Hned další den jsme byli v podvečer svoláni k pohotovosti na stanici. Po chvílích napětí jsme se dověděli, že pohotovost se týka pomoci v tornádem postižených částech Krnova, avšak nakonec nebyla pomoc dobrovolných hasičů z Ostravska využita.

Začátkem srpna jsme zasahovali u požáru Obchodního domu Bohemia v Ostravě – Porubě a pár dní poté u požáru obilí v katastru obce Děhylov, kterého se účastnilo 14 jednotek hasičů s 18 vozidly a hrozilo zde i zapálení přilehlého lesa. Při tomto zásahu nakonec shořelo „jen“ 9 hektarů obilí. V polovině srpna proběhl ve spolupráci s profesionálnímu hasiči, cvičný zásah na výškovou budovu kolejí VŠB – TU Ostrava a týden na to námětové cvičení na Sokolovnu v Ostravě – Polance. Při těchto cvičných zásazích si vyzkoušíme nové techniky hašení a procvičíme teoretické znalosti v praxi. Na konci vždy proběhne rozbor a vyhodnocení zásahu profesionálními hasiči.

Zatím největší letošní zásah začal v úterý 27.8.2013 v odpoledních hodinách, kdy v objektu zemědělského družstva o Ostravě – Porubě došlo k požáru velkokapacitního skladiště slámy. Ve chvíli vypuknutí požáru zde bylo uskladněno 3000 balíků slámy. Zásahu se účastnily 3 jednotky profesionálních hasičů a 7 jednotek dobrovolných hasičů. Naše jednotka byla povolána jako jedna z prvních a podílela se na prvotním boji s plameny, tak aby nedošlo k rozšíření požáru na blízký seník a přilehlý les. Po zvládnutí plamenů bylo rozhodnuto o kontrolovaném dohoření. Následně jsme na zásahu strávili celou noc a poté i celý den. I při tomto zásahu jsme využili odbornou připravenost a řádně prověřili i svou fyzickou kondici. Vzhledem k velikosti požářiště a množství hořící slámy tento zásah trval celkově 4 dny. Ještě v pátek jsme byli povoláni k požáru zahradní chatky v Ostravě – Porubě, kde jsme doplnili zasahující jednotku profesionálních hasičů.

Letošní jaro a hlavně horké léto řádně prověřilo nabyté znalosti a dovednosti a opět ukázalo, že dobrovolní hasiči jsou opravdu potřebnou a nedílnou součástí zásahů profesionálních jednotek.