Zpráva o činnosti sboru za rok 2012

Vážené dámy, Vážení pánové,

 

dovolte mi, abych Vám přednest zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2012.

 

K 31. 12. 2012 měl náš sbor 138 členů, z toho 80 mužů a 58 žen. Z tohoto počtu máme 20 mladých hasičů do věku 18 let a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru.

 

Náš sbor má tudíž 118 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 60 přítomných členů.

Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.

 

Věnovali jsme se také aktualizaci informací na internetových stránkách sboru na adrese hasici.pustkovec.cz , kde naleznete aktuální informace ze života sboru včetně videí a fotografii. Využíváme také internetovou aplikaci na evidenci členské základny.

 

Interní informace ze života sboru a jednotky naleznete na stránkách sdh.pustkovec.cz, které se pomalu stávají takovou veřejnou kronikou našeho sboru. V této souvislosti bych chtěl poděkovat všem, kteří přispívali na tyto stránky. Také tato zpráva zde bude brzy zveřejněna.  V tomto okamžiku je zde publikováno již 93 článků.

 

Začátek roku je spojen převážně s přípravou společenských plesů a účastí jednotlivých delegací na valných hromadách spřátelených sborů a okrsku. Výroční valná hromada našeho sboru byla v loňském roce druhou sobotu roku a to 7. ledna 2012 a byla spojena s udělením vyznamenání našim členům.

 

24. ledna jsme se naposledy rozloučili s naším čestným starostou a držitelem všech vyznamenání našeho sdružení Ladislavem Holušou. Na poslední cestě jej vyprovodila početná skupina našich členů a řada hasičů a přátel z okolních sborů. Rozloučení proběhlo velmi důstojně. Ladislav Holuša odešel jen týden poté, co mu byla udělena stužka za věrnost za 70 let činnosti v našem sboru.

 

21. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský Bál a následně se naší členové zúčastnili výroční valné hromadě okrsku č. IV v Klimkovicích.

 

Únor patřil Kozelku. Ples spojený s průvodem po obci se v loňském roce uskutečnil 18. února. Částečně modifikovanou verzi scénky jsme předvedli také na Masarykově náměstí 21. února. I tato akce se stává již pomalu tradicí a nezbývá než poděkovat Ostravskému muzeu za přípravu.

25. – 26. února prováděla jednotka monitoring Porubky.

2. března proběhl výcvik dýchací techniky na polygonu.

 

Počátkem dubna se uskutečnilo velké námětové cvičení okrsku č. IV na školu v Krásném Poli.

 

Počátek měsíce května patřil i v loňském roce stavění majky spojené s občerstvením a zábavou pro příchozí návštěvníky. 2.-6. května se Roman Motyčka zúčastnil kursu velitelů v Jánských Koupelích. Andreas Holuša absolvoval ve stejném termínu kurz strojníku. 12. května uspořádal náš sbor soutěž pro žáky, o které budete více informování ve zprávě o činnosti mládeže

 

26. května proběhlo kácení májky spojené se soutěžemi pro děti. Druhý den jsme se podíleli na pořádání dětského dnu spolu s obecným úřadem.

 

29. – 30. června uskutečnila jednotka již tradiční výcvik na vodě. Ve stejný den jsme také zasahovali při požáru na ulici Bulharské.

14. července proběhla Extraliga v požárním útoku. Soutěž se velmi vydařila po sportovní i pořadatelské stránce. Dále je nutno poděkovat členům a mimořádně i našim sponzorům. Vítězství si odvezly již po několikáté Nevcehle za fantastický čas 16,50 a Vitiněves mezi ženami když atakovaly svůj rok starý rekord extraligy právě od nás. Dosáhly času 16,42. I díky několika posledních vydařeným ročníkům, získal Pustkovec znovu pořadatelství tohoto seriálu navzdory sílící konkurenci. Špička požárního sportu se knám opět přesune 13. července 2013. Shánění prostředků na soutěž bylo mimořádně náročně a je to z části i pochopitelné, že firmy dnes obracejí skutečně každou korunu. Chci proto apelovat na všechny členy, aby se porozhlédli v okolí a zkusili najít i nové sponzory. Cílem je samozřejmě zachovat úroveň naší soutěže i letošním roce.

 

Závěr července patřil opravám v hasičské zbrojnici. 23. 7. byla provedena deratizace a 30. 7. pak oprava vitrín v kulturní místnosti a místnosti byly následně i vymalovány.

 

Na počátku srpna vyjížděla jednotka k čerpání několika zaplavených sklepů. 6. 8. na ulici Dělnická, 7. 8. na ulice Porubskou a Hlavní Třídu.

 

Počátek září patřil spolupráci s městským obvodem Pustkovec na přípravě tradičního Pustkoveckého krmáše.

4. záři jsme dále dokončili vjezd u Obecního úřadu pro parkování našeho vozidla Peugeot.

18. záři jsme se jednotka účastnili likvidace požáru na ulici Pavlouskově.

 

27. 9. – proběhlo školení strojníku za účasti Vratislava Skácela, Andrease Holuši a Libora Slováčka.

28. září proběhla brigáda na odvoz starého železa a opravu komínu a úklid na půdě

 

6. 10. jsme byli vyslání k požáru v garáži v ulici Nad Porubkou

16. října jsme pomáhali při likvidaci požárů v Plesné na ulici 26. dubna

19. 10.  likvidovala jednotka požár v elektrárně Třebovice

 

26. – 27. 10. proběhlo školení velitelů v Janských Koupelích za účastí Martina Kusyna a Zbyňka Slováčka, Roman Motyčka

 

28. října jsme připravili exkurzi po hasičské zbrojnici pro pionýrský oddíl Psohlavci s ukázkou techniky.

17. listopadu jsme zasahovali u požáru na ulici kap. Jaroše.

Během celého roku se členově scházeli každou druhou středu v měsíci na pravidelném školení, a údržbě techniky v zimním období pak 2x do měsíce a na konci roku složili úspěšně přezkoušení.

V průběhu roku došlo k nákupu nové motorové pily, dořešil se případ se zcizenými vysílačkami a hasičský automobil Avia prošel opravou nadstavby v THT Polička.

 

Další kapitolou roku 2012 jsou sportovní soutěže. Celou kategorii dorostu a žáků se bude za chvíli zabývat Martina Lazarová. V kategorii mužů jsme v roce 2012 měli dva týmy.  První tým se zaměřovat především na Extraligu a Moravskoslezský pohár. Druhý tým pak na MSP a okolní soutěže. Již v předminulém roce jsme byli svědky prvních vydařených umístění, které dávaly naději v návrat vynikajících výsledků našich týmů, na které jsme byli zvyklí. Rok 2012 bohužel začal sportovně velmi nevydařeně a zejména tým „
A“ se nemohl až do domácí soutěže výrazněji prosadit. Ta však znamenala obrat a oběma týmům se začalo výrazně dařit zejména v MSP. Zejména Pustkovec „A“ může opravdu litovat nepodařeného začátku. Počítáno od 6. soutěže získali ze všech týmů jednoznačně nejvíce bodu. I přes tento mohutný finiš obsadili celkově 5. místo. Zvítězili ve dvou závodech a v Malých Hošticích vytvořil nový rekord Moravskoslezského poháru časem 16,59 s. Tým „B“ obsadil velmi nadějnou 8. příčku celkově, když bodoval zejména vyrovnanými výsledky.   Do letošního roku tak lze snad popřát jen hodně odhodlání a větší stability ve výkonech, protože dosažené časy obou týmů jednoznačně dokazují, že by měly patřit v pořadí MSP výše, jen ta spolehlivost zatím chybí. Tým „A“ pak jednoznačně může podle dosažených časů promlouvat i do první 10ky – 15ky extraligy. Ale z nějakého důvodu zde existuje jakýsi psychický blok, který jim brání v Extralize ukázat to, so standardně dokazují v MSP.

 

V kategorii žen pokračovala spolupráce s  Martinovem. MarPus tým nastoupil k několika závodům.

Velkých úspěchu dosáhli naši členové rovněž v oblasti cyklistiky. Na mistrovství světa hasičů v cyklistice, které se konalo v Ostravě dosáhli naší členové skvělého úspěchu. Šárka Chmurová si odnesla bronzovou medaili v závodě horských kol a Jindřich Opluštil se zúčastnil silničního závodu.

 

I v loňském roce jsme tak navázali na obnovu tradičního spojenectví Martinova a Pustkovce –  MARPUS. To se předloni podařilo obnovit v loňském roce znovu zorganizovat 20. října v Pustkovci naše tradiční setkání na závěr sezóny.

 

Celý rok jsme pak uzavřeli setkáním našich členů 3. listopadu. Tentokrát se první část odehrála v kulturním domě v Michálkovicích, kde se představilo ochotnické divadlo Devítka s divadelní hrou Kachna na pomerančích. Následně jsme se přesunuli do budovy našeho obecního úřadu, kde dále probíhala zábava.

 

8. listopadu proběhlo v Brně předání ocenění v rámci soutěže RWE dobrovolní hasiči roku 2012. Náš sbor získal finanční dar ve výši 30 000,– za druhé místo v kategorii dobrovolní hasiči za oblast severu Moravy.

 

Toto je tedy přehled činnosti, kterou jsme vykonali v tomto roce. Pokud se chcete dovědět více z jednotlivých akcí, doporučuji navštvívit naše interní stránky sboru na adrese sdh.pustkovec.cz.

 

Závěrem je třeba poděkovat členům sboru za jejich pomoc při zajišťování akcí pořádaných sborem a členům jednotky za jejich ochotu věnovat svůj čas pomoci ostatním.

Děkuji vám za pozornost a věřím, že letošní pravě začínající rok bude minimálně stejně tak úspěšný jako rok uplynulý.

 

Přeji Vám všem vše nejlepší do nového roku a děkuji za pozornost