Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Vážené sestry a bratři, vážení hasiči,
Shromáždění představitelů SDH na svém jednání dne 10. března 2012 přijalo mimo jiné i usnesení na podporu akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“.
Dne 15. května 2012 se na Krevním centru ( transfuzní stanice) v Ostravě – Porubě sejdou dobrovolní hasiči i se svými příznivci, rodinnými příslušníky a přáteli, aby společně darovali krev.
Obracíme se na Vás se žádostí o připojení k této, zcela jistě významné, humanitární akci, která je organizována, mimo jiné, u příležitosti svátku svatého Floriána.
Na podporu této významné akce bude provedena mediální kampaň v tisku, rozhlasu a televizi.
Projednejte, prosím, tuto výzvu ve Vašich SDH a pokud se k akci připojíte, oznamte Vaše rozhodnutí písemně (e-mailem ) na adresu osh.ostrava@hzsmsk.cz a l.cabla@seznam.cz s uvedením počtu a seznamu jmen dárců, kteří půjdou darovat krev dne 15. května od m10:00 hodin a dále i předpokládaný počet dárců, kteří půjdou darovat krev v průběhu celého měsíce května.
( Jmenný seznam je nutný pro zpracování účastnických listů a poděkování )
Další informace o akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“
Dárci s termínem darování dne 15. 5. oznámí svoji účast nejpozději do 30. dubna na
OSH Ostrava na návratce přiložené k tomuto e-mailu
Již registrovaní dárci, kteří mají své pravidelné termíny odběrů, se mohou na Krevním centru přeobjednat na tento den a oznámí že se zúčastňují akce „daruj krev s hasiči“
Do akce budou zařazeni i dárci, kteří darovali krev v období od 1. do 31. května 2012 a doloží na OSH kopii záznamu o odběru pro vyhodnocení celkového počtu účastníků akce.
OSH ve organizuje slavnostní zahájení dne 15.5. za účasti přizvaných významných hostů, sponzorů a médií.
Doporučujeme účast na akci ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (není však podmínka).
Na Shromáždění představitelů SDH jste obdrželi „poučení dárce krve“ a další propagační materiál.
Jako výraz poděkování bude SDH s největším počtem dárců odměněn.
Jsme přesvědčeni, že podpoříte tuto významnou akci a společně pomůžeme těm, kteří tuto pomoc potřebují.
Richard Dudek, starosta OSH Ostrava

V Ostravě 10.4.2012

Návratka