Naposledy jsme se rozloučili s Ladislavem Holušou

20. ledna zarmoutila celou obec i hasičkou veřejnost zpráva o odchodu Puskoveckého rodáka a občana Ladislava Holuši, který nás opustil ve věku 88 let. Čestný starosta Sboru dobrovolných hasičů byl nejstarším člen našeho sboru a jedním z nejstarších občanů naší obce a zůstával činorodým až do velmi vysokého věku.

Kromě svého povolání ve Svinovském závodě Vítkovic železáren se věnoval také svému hospodářství, rodině a našel si čas také na hasiče či zahrádkáře nebo vystavět domy pro všechny své děti. Většina z nás jej však znala především jako neúnavného člena hasičského sboru, kterému zasvětil celý svůj život. Do sboru vstoupil za války v roce 1942 a ihned po jejím skončení se podílel na jeho rozvoji. Byl 16 let velitelem sboru, velitelem okrsku, následně po dlouhá léta pokladníkem, předsedou revizní komise a v zasloužilém věku byl zvolen čestným starostou. Jeho činnost byla také oceněna řadou vyznamenání včetně nejvyššího Řádu sv. Floriana a titulu Zasloužilý hasič. Jeho životní cesta se uzavřela jen nedlouho poté, co obdržel stužku za 70 let práce pro dobrovolné hasiče, kterou si již bohužel nemohl převzít osobně.

V Ladislavu Holušovi nám tak odchází dobrý a činorodý člověk, který tak byl už jedním s posledních pamětníku předválečného a válečné historie naši obce a historie našeho hasičského sboru, na kterou často zavzpomínal.
24. ledna se přišli s Ladislavem Holušou naposledy rozloučit do Plesenského kostela stovky lidí.

Čest jeho památce