Foto z výcviku na vodě a výjezd jednotky

– Každý rok se JSDH Pustkovec účastní výcviku na vodě… I letos nechyběl výcvik na štěrkovně v Hlučíně…

– Dne 10.7. 2011 obdržela JSDH Pustkovec zprávu o hořícím automobilu na ulici Pustkovecká vedle obecního úřadů.

– Dne 3.8.2011 dostala JSDH Pustkovec zprávu z krajského operačního střediska , že se jedná o požár na ulici Vřesinská .

– Dne 15.8.2011 byla JSDH Pustkovec vyslaná krajským operačním střediskem na čerpání vody na ulici Záhumenní. Kdy se v nočních hodinách přehnala nad Ostravou bouřka se silným deštěm.

fotogalerie