Daruj krev s dobrovolnými hasiči

Vážené sestry a bratři, vážení hasiči

Shromáždění představitelů OSH na svém jednání dne 17. dubna 2010 přijalo usnesení na podporu akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“ a doporučilo tuto akci realizovat v celém Moravskoslezském kraji. Prvním realizátorem této akce byli dobrovolní hasiči okresu Nový Jičín, v loňském roce se na akci sešlo celkem 70 dárců z tohoto okresu.

Dne 4. května 2011 se na všech krevních centrech (KC = transfuzní stanice) v Moravskoslezském kraji sejdou dobrovolní hasiči i se svými příznivci, rodinnými příslušníky a přáteli, aby společně darovali krev.

Na podporu této významné akce bude provedena mediální kampaň v tisku, rozhlasu a televizi.

Obracíme se na Vás se žádostí o připojení k této, zcela jistě významné, humanitární akci, která je organizována, mimo jiné, u příležitosti svátku svatého Floriána.

Projednejte, prosím, tuto výzvu ve Vašich SDH a pokud se k akci připojíte, oznamte Vaše rozhodnutí na jednání Shromáždění představitelů SDH dne 5. března v Jánských Koupelích, případně i později, po projednání ve SDH.

Další informace o akci „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“

Prvodárci oznámí svoji účast do 12. dubna na OSH Ostrava (OSH musí oznámit na KC počty dárců).
Již registrovaní dárci, kteří mají pravidelné termíny odběrů, se musí na KC přeobjednat na tento den a svoji účast rovněž oznámí na OSH.
Do akce budou zařazeni i dárci, kteří darovali krev v období od 15. dubna do 15. května 2011 a doloží na OSH kopii záznamu o odběru pro vyhodnocení celkového počtu účastníků akce.
Sraz dárců v KC v Porubě bude v 7:00 hodin, nelze zajistit objednávku skupiny na určitou hodinu.
Proto je nutné počítat s delším časem stráveným v KC ve společnosti kolegů hasičů.
OSH ve spolupráci s KSH organizuje slavnostní zahájení za účasti přizvaných významných hostů a sponzorů.
Doporučujeme účast na akci ve vycházkovém stejnokroji SH ČMS (není však podmínka).
Na Shromáždění představitelů SDH obdržíte „poučení dárce krve“ a další propagační materiál.

Jako výraz poděkování bude SDH s největším počtem dárců odměněn.

Jsme přesvědčeni, že podpoříte tuto významnou akci a společně pomůžeme těm, kteří tuto pomoc potřebují.

Richard Dudek, starosta OSH Ostrava