Zpráva jednatele za rok 2010

Vážené dámy a pánové,
dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec.
K 31. 12. 2010 měl náš sbor 140 členů, z toho 59 žen a 81 mužů. Z tohoto počtu máme 24 mladých hasičů do věku 18 let (a to 8 dorostenců a 16 žáků) a dle stanov Sdružení hasičů ČMS jim nepřísluší právo hlasovat na Výročních valných hromadách sboru.

Náš sbor má tudíž 116 členů s hlasovacím právem a pro usnášeníschopnost této výroční valné hromady je třeba 59 přítomných členů. Pro další doplnění uvádím, že máme 24 členů ve věku do 18 let, 9 členů ve věku 18-26 let a 107 členů starších 26 let. Lze očekávat, že se po novém roce členská základna rozšíří o nové členy z řad mladých hasičů. Průměrný věk je téměř 43 let.
V loňském roce jsme obdrželi a rozeslali několik desítek dopisů a emailů, jednalo se především o pozvánky na soutěže a obchodní korespondenci s partnery a sponzory. Schůze výboru se uskutečňovaly pravidelně. Nejčastěji poslední čtvrtek v měsíci a podle potřeby i častěji.
Věnoval jsem se také aktualizací informací na internetových stránkách sboru na adrese hasici.pustkovec.cz , kde naleznete aktuální informace ze života sboru.
K dnešnímu dni již také plně používáme internetovou aplikaci na evidenci členské základny. Značně se tím zjednodušila administrativa okolo přihlašovaní, odhlašování a změny údajů u členů. Jak jste si mohli všimnou, tak jsme aktualizace prováděli přímo u prezentace. Jen pro připomenutí jsme vůbec prvním sborem v České republice, který tuto aplikace na konci předminulého roku začal používat. V roce minulém jsem se také zúčastnil školení na tento nový nástroj, kde jsem přidal několik připomínek, které byly následně částečně zapracovány.
Jak jsem upozornil v loňské zprávě tak jsme na počátku loňského roku vytvořili interní stránky, které naleznete na adrese sdh.pustkovec.cz. V průběhu roku se tam sešlo poměrně značné množství materiálu, které můžete studovat. Zejména fotografie ze zásahu mohou být velmi zajímavé. V této souvislosti bych chtěl poděkovat zejména Andreasi Holušovi, který přispíval na stránky nejčastěji a nejpečlivěji. Ještě tedy jednou opakuji, že adresa těchto stránek je sdh.pustkovec.cz a můžete zde přispívat všichni. Také tyto zprávy zde budou v nejbližších dnech zveřejněny. Odkazy na výše zmíněné internetové stránky naleznete také na návrhu planu činnosti pro letošní rok, který máte na stolech.
Pokud mate jakékoli dotazy či připomínky, budu zde k dispozici po výroční valné hromadě

Děkuji za pozornost