Výroční zpráva kolektivu mládeže SDH Pustkovec 2010

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté,

dovolte mi seznámit Vás s činností kolektivu mladých hasičů sboru dobrovolných hasičů v Pustkovci. Naše družstva závodila v celostátní hře Plamen a Ostravské lize, a to v kategorii mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dorostenek. Náš kolektiv tvořilo 36 závodníků, z toho 21 v kategorii žáků a 15 závodníků v kategorii dorostu.

V období od ledna do března jsme udržovali kondici při pravidelných návštěvách tělocvičny, abychom od měsíce dubna mohli intenzivně trénovat konkrétní disciplíny na jarní kolo hry Plamen již v terénu.

Od prvního závodu jarní části Ostravské ligy konaného v Muglinově až po poslední v Dolní Lhotě jsme bojovali se sedmnácti dalšími družstvy starších žáků a osmnácti družstvy mladších žáků o celkové vítězství, kdy jsme nakonec sklidili v kategorii starších 6. místo a u mladších místo čtrnácté ve velmi silné konkurenci.

V rámci hry Plamen naše družstvo starších zvítězilo na okresním kole a postoupilo na krajské kolo do Vítkova, kde se nakonec umístilo na krásném 5. místě.

První pátek v září jsme opět započali naše pravidelné schůzky s mládeží a hned jsme se zúčastnili dvou závodů nového ročníku Ostravské ligy v Horní Lhotě a Vratimově a umístili jsme se na 5. a 8. místě. V říjnu jsme se zúčastnili 1. kola nového ročníku hry Plamen ve Velké Polomi, kde mladší žáci ve štafetě dvojic skončili na 1. místě, starší žáci na sedmém. V branném závodě mladší žáci na 14. místě a starší žáci na sedmém. V součtu těchto výsledků jsme započali velmi dobře letošní sezónu. Ve dnech 12. – 14. listopadu se V. Homola a L. Matějásko zúčastnili školení instruktorů v Jánských Koupelích a jsou tak přeškoleni pro práci s mládeží. Zbývající schůzky v roce 2010 jsme věnovali výrobě výzdoby pro akce sboru, tradičnímu pečení perníčků, rozsvěcení vánočního stromu v obci a rozlučkovému vypouštění lampiónů s přáním sportovních úspěchů i v nadcházejícím roce.

Uplynulého ročníku hry Plamen kategorie dorostu se zúčastnilo pouze družstvo dorostenek. Družstvo prošlo velmi úspěšným ročníkem, od prvních pozic na branném závodě, i okresním kole, vyhrály také krajské kolo a postoupily na Mistrovství ČR hry Plamen a dorostu. Tato vrcholná soutěž se odehrávala ve dnech 7.7 – 11.7. v Litomyšli, kde naše děvčata skončila celkově osmá, přestože si udržovala pozici na celkové vítězství. Bohužel i drobná chybička může ovlivnit celý závod. S obrovským úspěchem se 2 pustkovecké závodnice umístily v první desítce závodnic v běhu na 100 m s překážkami. Počáteční závod nového ročníku hry Plamen, a to podzimní branný závod naše dorostenky opět vyhrály a tohoto závodu se také zúčastnilo družstvo dorostenců, které skončilo na pěkném 3. místě. Držíme palce všem závodníkům na jarní kolo a děkujeme za jejich aktivní pomoc při všech akcí, které sbor pořádal.

Závěrem musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí, všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali při přípravě soutěže mladých hasičů. Také musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží a obecnímu úřadu a paní starostce za jejich podporu, kterou věnují mládeži našeho sboru. Vám všem zde přítomným přeji do tohoto nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.

Martina Lazarová, vedoucí kolektivu mládeže