Hasičský bál

Několik informací k hasičskému plesu. Zaprvé je ples již vyprodán. Proto prosím nikoho dalšího neshánějte ani nekontaktujte.
17. ledna v 18:00 je schůze výboru ohledně plesu, kde se budeme zabývat nákupy, organizaci a obsazením postů. Prosím přijďte vy, kteří se chcete podílet na přípravě a hlavně prodeji na jednotlivých postech.