Výjezd jednotky na čerpání vody

Dne 5.12.2010 (06:32.Hod.) Obdržela JSDH Pustkovec zprávu z krajského operačního střediska..Jednalo se o čerpání vody z výtahové šachty na ulici Antonie Bejdové v Ostravě-Porubě .