Záchrana osob a zvířat – kočka na stromě :-)

Dne .14.4.2010. Obdržela JSDH Pustkovec zprávu od krajského operačního střediska. Jednalo se o záchranu kočky z vysokého stromu.Na místo zásahu byla přivolana i výšková technika HZS-Poruba.