Technická pomoc- Slavíkova

Dne 5.2.2010. Byla vyslaná JSDH Pustkovec do místního parku na ulici Slavíkova (vedle tenisových kurtu).Jednalo se o zlomenou větev,která ohrožovala místní chodce.

Zpracoval:Holuša Andreas