Zpráva velitele za rok 2009

Předložil: Zbyněk Slováček

Vážené dámy a pánové,

předkládám Vám zprávu velitele hasičského sboru Pustkovec za rok 2009.

Každoroční činnost sboru se již tradičně datuje od prvých dnů nového roku. V tomto období je činnost sboru spojena převážně s přípravou společenských plesů a účastí jednotlivých delegací na valných hromadách spřátelených sborů a okrsku. Výroční valná hromada okrsku č. 4 Ostrava, do kterého náš sbor spadá, se konala 29. ledna ve Svinově a na této VVH byl náš sbor sumárně kladně hodnocen za činnost v PO.

Nemohu zde nezmínit sportovní a zásahovou činnost sboru, jelikož sportovní činnost je přípravou na činnost zásahovou. Součástí každotýdenní sportovní přípravy členů byla účast na třech fotbalových turnajích v Pustkovci, St. Vsi a Svinově.

V daném období zasahovala jednotka našeho sboru u těchto událostí:

8.3. T.P. – Poruba – Hlavní třída – čerpání vody
11.3. T.P. – Pustkovec – Na Pískách čerpání vody
30.3. T.P. – Pustkovec – ul. Pustkovecká u škol. hřiště odstranění nebezpečných stromů.

S příchodem jarních měsíců započaly nácviky sportovních družstev na disciplíny požárního sportu a také práce na údržbě naší hasičské zbrojnice, za finanční úhrady zdejšího úřadu byla provedena výměna podlahové krytiny v zasedacích místnostech, oprava fasády a vymalování hasičárny. To vše v souvislosti s přípravou na slavnostní setkání hasičských praporů města Ostravy.

V období 2. čtvrtletí loňského roku jednotka zasahovala u těchto událostí:

15. dubna u požáru slámy na poli v Martinově.

Dne 22. 5. jednotka zasahovala u třech událostí v souvislosti se silnou bouřkou, která se přehnala přes město Ostravu. Následky této bouřky se odstraňovaly i v následujícím období, kdy jednotka zasahovala v dolní části Pustkovce – u plynáren, a dále ještě dne 29. května u dvou událostí na území MO Poruba. U všech těchto událostí se jednalo o odstraňování zlomených, vyvrácených či jinak ohrožujících stromů.

I na poli sportovním jsme zaznamenali první úspěchy této sezóny. Bylo jím 2. místo na okrskové soutěži SDH sdružených do okrsku č. 4 Ostrava.

V letních měsících červnu, červenci a srpnu se naše sportovní družstvo účastnilo mnoha soutěží v požárním sportu, především se však snažilo zabodovat v seriálu soutěží Extraligy ČR a Moravskoslezského poháru v požárním útoku. Jednoho závodu z těchto seriálu jsme se také pořadatelsky zhostili. Pečlivé pořadatelské přípravy vyvrcholily v sobotu 1.8., kdy k nám do Pustkovce přijelo 28 družstev mužů a 12 družstev žen, aby zde svedla sportovní boj o vítězství a cenné body v tomto závodě. Vítězství v extralize si nakonec odvezlo mužstvo mužů z Nevcehle. Družstvo mužů z Pustkovce se umístilo na 20. místě. Družstvo Pustkovce „B“, které bylo složeno převážně z mladších členů, se umístilo na místě 13. Družstvo žen si svým výkonem vybojovalo umístění na 6. místě. V současně probíhajícím závodě seriálu MSP si naše družstvo dosaženým časem připsalo body za 10. místo z 17 bodovaných. Ženy tento závod seriálu MSP ve své kategorii vyhrály.

V letním období zásahová jednotka zasahovala u dvou události. Jednou byla blesková povodeň na území Novojičínska, kdy dne 26.6. byla o půlnoci jednotce vyhlášena pohotovost na stanici a ještě téhož dne odpoledne byla jednotka odeslána na místo nejpostiženější – Jeseníku n. Odrou, kde prováděla do ranních hodin následujícího odstraňování následků této ničivé povodně. Už v  dopoledních hodinách ještě téhož dne byla jednotka povolána do Třebovic k odstranění ohrožujícího stromu.
V následném období léta byl také proveden výcvik jednotky na klidné vodě, jehož tématem byla záchrana tonoucího z vodní hladiny hlučínského jezera.

V měsíci září byla sportovní sezóna mužů pro rok 2009 ukončena.

I v tomto roce se družstvo mužů souběžně se soutěží MSP pokusilo bojovat o umístění v seriálu závodů Extraligy ČR v PÚ. Z 11 absolvovaných z celkových 14 závodů seriálu se vraceli s těmito výsledky:
Letohrad-Kunčice 14 z 43, Opatovice N, Radíkov 13 z 38, Vacenovice 32 z 36, Babice 21 z 32, Neplachovice Družstvo „A“ 6 z 28 , Družstvo „B“ – N, Lhotky 23 z 29, Žerovník 17 z 34, Pravčice 9 z 34, což je v konečném pořadí 22. místo z 61 zúčastněných družstev.

V MSP si vedli takto:
Svoboda 1 z 27, Sádek 2 z 19, V. Hoštice 5 z 18, Mladecko 1 z  13, Hněvošice N, Michálkovice 3 z 20, Služovice N, Bolatice 2 z 16, Chlebičov 4 z 19, Oldřišov 3 z 21, Milostovice N, Neplachovice družstvo „A“- N, Vávrovice 4 z 15, Bolatice 2 z 16, což je v konečném pořadí 3. místo z 51 zúčastněných družstev.

V prvním týdnu měsíce října byla svolána brigáda na úklid půdních prostor naší HZ, aby se mohlo v následujícím období za finanční podpory ÚMOb přistoupit k přestavbě těchto prostor na prostory úložné pro potřeby jednotky sboru.

Za finančního krytí zdejšího úřadu byly také pořízeny osobní ochranné pomůcky pro členy sboru a jmenovky s funkčním označením členů jednotky.

Dále v tomto měsíci strojníci absolvovali jednodenní COP ve St. Vsi.

Ve dnech 30. – 31.10. se velitelé zúčastnili plánované dvoudenní COP v Jánských koupelích.

V měsíci prosinci provedli pracovníci HZS MSK p. Bjalek a p. Dudek fyzickou inventarizaci majetku zásahové jednotky v budově hasičské zbrojnice. Nebylo zjištěno žádných závad.

V průběhu celého roku se členové ZJ pravidelně zúčastňovali školení a praktického výcviku dle plánu OP, dále p. Jindřich Opluštil absolvoval kurs obsluhy motorové pily v Jánských Koupelích.

Toto je stručný přehled činnosti, kterou jsme společně vykonali, a děkuji všem, kteří se na této činnosti jakýmkoliv způsobem podíleli.

Především bych chtěl poděkovat radě a zastupitelstvu zdejšího úřadu městského obvodu za podporu, které se nám od něj dostává.

Závěrem mi dovolte popřát vám jménem velitele i jménem svým mnoho štěstí, zdraví, životní pohody v roce letošním.

Děkuji za pozornost
Velitel JSDH Pustkovec