Zpráva o činnosti mládeže za rok 2009

Předložil: Jindřich Šmerda

Dámy a pánové, sestry, bratři, vážení hosté

Dovolte mi Vás ve stručnosti seznámit s činností našeho kolektivu mladých hasičů v uplynulém roce, ve kterém probíhala hra Plamen ročník 2008/2009, v níž bojovala naše družstva v kategorii mladších žáků, starších žáků, dorostenců a dorostenek.

V kolektivu bylo zapojeno celkem 35 členů. 10 žáků soutěžilo v mladší kategorii, 10 žáků bylo zapojeno v kategorii starších žáků, 7 členů tvořilo družstvo dorostenek a 8 členů bylo zapojeno v kategorii dorostenců. S žáky a dorostenci pracuje 7 kvalifikovaných vedoucích a tři instruktoři. Družstva se scházejí pravidelně každý týden.

V zimních měsících je od ledna do konce března k přípravě využívána tělocvična, kde probíhá příprava žáků a dorostu.

V dubnu jsme již zahájili přípravu na hřišti, kde jsme se věnovali přípravě všech disciplín, které jsou velmi náročné jak na přípravu tak na jejich provedení.
V měsíci dubnu bylo v Muglinově zahájeno pokračování druhého ročníku Ostravské ligy, kde se naše družstva umístila na 11. místě v obou kategoriích.

17. až 19. dubna se kolektiv zúčastnil soustředění v Karolince – Bzové, kde jsme se po příjezdu ubytovali a po večeři se věnovali hrám. Druhý den jsme měli celodenní výlet do okolí, který se velmi vydařil díky nádhernému počasí, které nás provázelo celý den. I když jsme ušli 12 kilometrů na dětech to nebylo znát. Po večeři byly opět čilé a večer se věnovaly zábavě, kterou měli vedoucí připravenu. V neděli dopoledne jsme navštívili krytý bazén ve Vsetíně. Po dvou hodinách byly děti sice unavené, ale velmi spokojené.

Na začátku května se naši dorostenci, dorostenky a někteří starší žáci podíleli svou prací na zdárném průběhu setkání hasičských praporů v naší obci.

Květen byl velmi náročný, probíhaly soutěže druhého ročníku Ostravské ligy a závěrečné disciplíny hry Plamen.
Devátého května se naši žáci zúčastnili v Michálkovicích další soutěže Ostravské ligy, kde se mladší žáci umístili ve štafetě na 9. místě a v požárním útoku na 11. místě. Starší žáci se ve štafetě umístili na 6. místě a v požárním útoku na 9. místě.

Hned druhý den v neděli pokračovala Ostravská liga pohárovou soutěží v Pustkovci, kde se soutěže zúčastnilo 11 družstev v kategorii mladších žáků a 11 družstev v kategorii starších žáků. Naše družstvo v kategorii mladší žáci si v požárním útoku i ve štafetě vybojovalo osmou příčku. V kategorii starších žáků se družstvo ve štafetě umístilo na 8. místě a v požárním útoku na místě devátém.

Květen byl velmi náročný, probíhaly závěrečné disciplíny hry Plamen, které se konaly v Hrabové v sobotu 16. května.

Družstvo mladších žáků se v jednotlivých probíhajících disciplínách umístilo takto:
v požárním útoku CTIF na 5. místě, ve štafetě 4 x 60 m na 7. místě, ve štafetě CTIF na 9. místě, v požárním útoku 10. místě. Celkově se družstvo mladších žáků umístilo na 8. místě v ročníku 2008/2009.
Družstvo starších žáků se v jednotlivých disciplínách umístilo následovně: požární útok CTIF 4. místo, štafeta CTIF 6. místo, ve štafetě 4 x 60 m obsadilo 3. místo, v požárním útoku se umístilo na 11. místě. Celkově družstvo starších žáků vybojovalo v ročníku 2008/2009 3. místo.

17. května se konaly na hřišti v Pustkovci závěrečné soutěže dorostu.
Naši dorostenci se umístili v běhu na 100 m s překážkami na 3. místě, v testových otázkách obsadili 4. místo a v požárním útoku se umístili na 3. místě. Celkově se v ročníku 2008/2009 umístili na celkovém 3. místě.
Naše dorostenky se v závěrečných disciplínách umístily takto:
běh 100 metrů s překážkami získaly 2. místo, v testových otázkách obsadily 2. místo, ve štafetě 4 x 100 m získaly 1. místo, v požárním útoku se umístily na 2. místě. Celkově se umístily v ročníku 2008/2009 na prvním místě a vybojovaly si postup do krajského kola v Novém Jičíně.

23. května pokračovala další soutěž ostravské ligy v Krásném Poli, naše družstvo mladších žáků se umístilo ve štafetě na 8. místě a v požárním útoku na 7. místě. Starší žáci obsadili ve štafetě 5. místo a v požárním útoku 7. místo.

Šestého června se konala další soutěž Ostravské ligy v Polance, mladší žáci vybojovali ve štafetě 11. místo a v požárním útoku také 11. místo. Starší žáci si vybojovali ve štafetě 3. místo a v požárním útoku místo druhé.

V neděli 7. června se konalo další kolo ostravské ligy v Třebovicích, naši mladší žáci se umístili ve štafetě na 8. místě a v požárním útoku na devátém místě. Starší žáci získali ve štafetě 5. místo v požárním útoku místo deváté.

14 . června v neděli se konalo další kolo Ostravské ligy v Hrabové, mladší žáci se ve štafetě i v požárním útoku umístili na 10. místě. Starší žáci se umístili ve štafetě na prvním místě a v požárním útoku na místě třetím.
V celkovém hodnocení Ostravské ligy se naše družstva umístila následovně: mladší žáci se z 16 zúčastněných družstev umístili na 10. místě.

Starší žáci se z 18 zúčastněných družstev umístili na 5. místě.
V Hrabové se také konal odložený závod v přeboru jednotlivců na 60 m s překážkami, ve  kterém jsme měli v kategorii chlapců dva závodníky. Tomáš Effenberger se umístil na 7. místě. Jakub Homola se stal vítězem tohoto přeboru časem 13,39 sekund.

Poslední důležitou soutěží v červnu bylo krajské kolo v Novém Jičíně, kterého se zúčastnily naše dorostenky, které se po velkém boji umístily na pěkném druhém místě a zůstaly jen krůček od postupu na mistrovství republiky.

Ani po tomto závodě jsme se nemohli věnovat prázdninovému odpočinku, ale vedoucí i děti se museli připravovat na účast na třítýdenní tábor polských hasičů v Jaroslawcu u Baltského moře, který byl odměnou za vítězství v krajském kole v roce 2008. Tábora se zúčastnilo 18 dětí a 4 vedoucí.

10. července se děti a vedoucí sešli u hasičárny v Pustkovci. Po nezbytné kontrole dokladů a naložení zavazadel se děti usadily do autobusu, který nás přepravil do Katowic na vlakové nádraží. Odtud se v 18 hodin vydaly na dlouhou cestu vlakem směr Baltské pobřeží. Po noční jízdě se v ranních hodinách ubytovaly ve stanech po šesti dětech. V jednom stanu byli mladší dívky, druhý obsadily starší dívky a ve třetím se ubytovali chlapci. Polský tábor je odlišný od našich táborů, je určen pro děti starší 12 let. Děti se v něm připravují na práci instruktorů a vedoucích. Volný čas, který mají, si většinou vyplňují samy. U nás se o celodenní program starají vedoucí. Největším problémem našich dětí bylo si zvyknout na bodování pořádku ve stanech. V Polském táboře když není vše v pořádku tak se postel rozhodí a musí se znovu zastlat. Po týdnu si i na to naše děti zvykly. Počasí nebylo zrovna nejlepší, ale bouřky byly většinou jen v noci. Většina dnů byla pěkných tak se dalo chodit i na pláž a koupat se v moři. Během tábora děti soutěžily s polskými dětmi ve fotbale, volejbalu i v požárním útoku, a v různých hrách. Chodily na procházky do centra Jaroslawce. Prohlédly si místní maják. Vedení tábora zajistilo pro děti projížďku pirátskou lodí na moři. Na závěr tábora se všichni zúčastnily křtu vládce moří Neptuna. Po pěkně prožitých třech týdnech po celonoční jízdě vlakem do Katowic a jízdě autobusem z Katowic se po třinácté hodině unavení, ale všichni zdrávi vrátili do Pustkovce.

Nový ročník hry Plamen byl v našem kolektivu zahájen první schůzkou 4. září. Hned od začátku musely děti zahájit přípravu na branný závod a závod ve štafetě dvojic.
3. 10. 2009 byl zahájen třetí ročník Ostravské ligy branným závodem ve Vratimově. Naše družstvo se zúčastnilo jen v kategorii starších žáků. Mladší žáci ještě nebyli připraveni na tak náročný závod. Družstvo starších žáků se v prvním závodě ligy umístilo na 7. místě z jedenácti startujících družstev.

Již 17. října se v Michálkovicích děti a dorost utkali o co nejlepší umístění v novém ročníku hry Plamen a soutěží dorostu ročníku 2009/2010.

Naší žáci nás mile překvapili svými výsledky po tak krátké době přípravy a náročnosti obou disciplín. Mladší žáci se umístili v branném závodě na sedmém místě a ve štafetě dvojic obsadili druhé místo. Součtem bodů jsou před jarním pokračováním hry Plamen na pěkném 4. místě. Ve hře Plamen je v mladší kategorii zapojeno dvanáct družstev.

Družstvo starších žáků si v branném závodě vybojovalo třetí místo a ve štafetě dvojic obsadilo druhou příčku. Celkovým součtem pěti bodů přezimují na celkovém třetím místě. Ve starší kategorii je zapojeno do soutěže sedmnáct družstev.
V kategorii dorostenek se zúčastnily také naše dorostenky, které si vybojovaly první místo.

Po náročné podzimní přípravě a velmi dobrých výsledcích na závodech si děti zajezdily na raftech na řece Opavici. Prohlédly si nově zrekonstruovanou hasičskou stanici na Martinovské ulici.

13. až 15. listopadu se všichni zúčastnili závěrečného soustředění na chatě Mečová na Horní Bečvě, kde si odpočinuli po náročných podzimních bojích. V pátek se po ubytování a večeři věnovali hrám. V sobotu dopoledne měli osmikilometrovou vycházku, na které po skupinkách plnili úkoly a odpovídali na různé otázky. Na závěr hledali uložený poklad. Odpoledne se vyřádili na zbytcích sněhu, který byl v okolí chaty. Po večeři se věnovali zábavě, kterou jim vedoucí připravili. V neděli dopoledne se všichni vypravili na krytý bazén do Rožnova pod Radhoštěm. Po dvou hodinách v bazénu se vrátili unaveni na chatu. Po dobrém obědě se vydali na cestu do Pustkovce.

V prosinci se děti zúčastnily rozsvícení vánočního stromu v Pustkovci. Schůzky v roce 2009 ukončily již tradičním pečením perníčků.

V závěru zprávy o činnosti kolektivu musím poděkovat všem vedoucím a instruktorům za jejich práci, kterou odvedli při přípravě dětí. Dále musím poděkovat všem členům našeho sboru, kteří nám pomáhali při přípravě soutěží, které se konaly v naší obci. Taktéž musím poděkovat výboru naší organizace za podporu a pomoc v naší činnosti s mládeží. Poděkování patří také obecnímu úřadu a paní starostce Tiché za jejich pomoc a podporu, kterou věnovali mládeži našeho sboru.

Mé osobní poděkování patří všem, se  kterými jsem za dvacet pět let práce s mládeží spolupracoval. Nově zvolenému vedoucímu mládeže přeji mnoho úspěchů v jeho práci s mládeží, která je základem v omlazování našeho sboru a pokračováním jeho činnosti. Vám všem zde přítomným přeji do tohoto nového roku vše nejlepší, hodně zdraví a štěstí.