Výborová schůze 28. ledna 2010

Přítomni: PT, PH, MK, MŠ, LJ, VK, VO, ZS, DH, ML, RM, LS, ZP, MU, MW
Hosté: SP, SW

V. Kusyn: – černá smuteční stuha bude zakoupena za cenu cca 3500,– Kč

VVH Okrsku – proběhla v Pustkovci 27.11.2010 – organizace úspěšná

Ples:

 • příprava v pořádku – dostatek lidí
 • průběh bez problémů
 • velká účast
 • toaletní papír a další provozní věci řešit příště z Pavelkem
 • nakoupit více nealka
 • nakoupit bednu jednorázových půlek
 • příští ples 22. ledna 2011
 • Kozelek bude 5. 3. 2011

MŠ – proběhla revize pokladny

Kozelek:

 • Posty hasiči: průvod, kuchyň, víno, tombola
 • Posty fotbalisti: kuchyňka, šatna, bar
 • Posty a nákupy zajištěny, jídlo bude guláš a jitrnice
 • Průvod zajistí MK
 • S. Wiatrová – nakoupit kytky na Valentýna

Vystoupení v Ostravě 16.2. na Masarykově náměstí od 15.00 – DH sestaví průvod

Vystoupení na Moravskoslezském hradě 20.2. – zatím projednáme podmínky

ZP: chybí ozembuch

PH:

 • přeposlány pozvánky na setkání velitelů a jednalů
 • provedeme příhlášení nových členů

MW- nutno uklidit HZ po všech akcích

MK – 2 zásahy na úklid sněhu od minulé schůze