Plán činnosti na rok 2010

Celoročně

 • plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen
 • pohárové soutěže MH
 • práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek
 • školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů velitele ZJ
 • kontroly plnění úkolů z výborových schůzí: průběžně
 • zprávy o hospodaření SDH: jednou za tři měsíce
 • výborové schůze se budou konat jednou měsíčně – datum výborové schůze naleznou členové na nástěnce HZ – předpoklad poslední čtvrtek v měsíci

Leden

 • výroční valná hromada 9.1.2010
 • Hasičský bál 23.1.2010
 • Příprava plesu „Kozelek“
 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu

Únor

 • Kozelek 13.2.2010
 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • příprava setkání hasičských praporů

Březen

 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • 6.3.2010 – Kozelek na Hýlově
 • 20.3.2010 – Shromáždění delegátu SDH okresu Ostrava

Duben

 • údržba HZ
 • příprava zájezdu
 • stavění „Máje“ 30.4.2010

Květen

 • 2.5.2010 – hasičská soutěž žáků
 • 31.5.2010 – kácení „Máje“
 • příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
 • den otevřených dveří v Hasičské zbrojnice
 • účast na setkání Hasičských praporů

Červen

 • 11. – 12.6.2010 – Hasičské setkání v Litoměřicích
 • soutěže a fotbalové utkání mezi SDH a TJ SOKOL
 • příprava a postupové soutěže žáků, dorostu, mužů a žen
 • příprava soutěže v požárním útoku v Pustkovci

Červenec

 • 3. – 4.7.2010 – Sjezd SH ČMS v Ostravě
 • 31.7.2010 – soutěž v požárním útoku v Pustkovci, zařazená do Extraligy ČR v požárním útoku a Moravskoslezského poháru

Srpen

 • Příprava družstev na pohárové závody
 • příprava Pustkoveckého Krmáše

Září

 • zajišťování Pustkoveckého Krmáše
 • příprava inventarizace majetku
 • ukončení sportovní sezóny
 • setkání seniorů

Říjen

 • inventarizace majetku
 • branný závod hry Plamen: oddíl MH a dorostu
 • brigáda

Listopad

 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu
 • organizační příprava VVH

Prosinec

 • pomoc při organizaci rozsvěcování vánočního stromu
 • organizační a technická příprava VVH
 • příprava „Hasičského bálu“
 • kondiční příprava zásahové jednotky a družstev požárního sportu