Technická pomoc-Průběžná

Dne 19.1.2010.
Obdržela jednotka SDH Pustkovec z krajského operačního střediska zprávu.Jednalo se o převisy ledu přes okapové žlaby,které ohrožovaly seniory v místním domově důchodců.Na pomoc přijela také plošina z SDH Radvanic.
Zpracoval:Holuša Andreas