SVATÝ FLORIÁN

Svátek svatého Floriána, patrona hasičů, jsme si již tradičně 9. května 2004 připomněli se svými kolegy z okolních sborů na slavnostní mši svaté v novém kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci.

Čtyři okolní sbory z Plesné, Martinova, Krásného Pole a Polanky vyslaly své zástupce i s prapory jednotlivých sborů. Průvod do i z kostela doprovázela pochodovým krokem dechová kapela a slavnostní ráz dopoledne doplnilo bohaté občerstvení pro hosty našeho sboru.