SDH PUSTKOVEC

Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2015. K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 152 členů, z toho 94 mužů a 58 žen....

POZVÁNKA na Výroční valnou hromadu

v sobotu 9. ledna 2016 15:00 Mše svatá za žijící a zemřelé členy Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec v Kostele Cyrila a Metoděje v Pustkovci 16:30  Výroční valná hromada SDH Pustkovec ve společenském sále ÚMOb Ostrava –...

Medaile Zasloužilý hasič

Nejvyšší vyznamenání SHČMS – medaile Zasloužilý hasič Dne 6. listopadu 2015 převzali naši dva členové, pan Jindřich Šmerda a pan Milan Wiatr nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – medaili Zasloužilý hasič....