SDH PUSTKOVEC

Celorepublikový ples SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá 16.3.2019 v Ostravě Celorepublikový ples. Zájemci z řad členů SDH Pustkovec se mohou do 3.12.2018 hlásit u Zdeňka Popka, popř. na email: hasici@pustkovec.cz.

MARPUS 2018

Letos je s pokračováním MARPUSu řada na Pustkovci, tudíž SDH Pustkovec zve své členy a členy SDH Martinov na letošní marpusové klání do Pustkovce, a to dne 13.10.2018. Rozhodli jsme se navázat na minulé,...

Slavnostní zahájení stavby Hasičské zbrojnice

Ve středu 22. srpna 2018 se nám zhmotnil sen a dlouhé přípravě došlo k poklepání na základní kámen a tím k oficiálnímu zahájení výstavby nové hasičské zbrojnice. Toto proběhlo za účasti ostravského primátora Tomáše Macury,...