SDH PUSTKOVEC

Příprava na Kozelek (ples)

Rozpis příprav na Kozelek (ples): úterý 20.2.2018, 20.15 hod. roztahování linolea,  v tělocvičně, pátek 23.2.2018, 19.00 hod. stoly a židle z jídelny, v tělocvičně, sobota 24.2.2018, 7.30 hod. pokládka linolea, v tělocvičně, sobota 24.2.2018,...

Zpráva o činnosti za rok 2017

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté,               dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2017 v oblasti kulturní, sportovní a činnosti jednotky sboru. K poslednímu dni loňského roku měl náš...