SDH PUSTKOVEC

Zpráva jednatele za rok 2010

Zpráva jednatele za rok 2010

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec. K 31. 12. 2010 měl náš sbor 140 členů, z toho 59 žen a 81 mužů. Z tohoto počtu...

Hasičský bál

Hasičský bál

Několik informací k hasičskému plesu. Zaprvé je ples již vyprodán. Proto prosím nikoho dalšího neshánějte ani nekontaktujte. 17. ledna v 18:00 je schůze výboru ohledně plesu, kde se budeme zabývat nákupy, organizaci a obsazením...

Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2011

Plán činnosti SDH Pustkovec na rok 2011

Celoročně –          plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen –          pohárové soutěže MH –          práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek –          školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů...