SDH PUSTKOVEC

Zpráva o činnosti sboru za rok 2015

Bratři a sestry hasiči, vážení hosté, dovolte mi, abych Vám přednesl zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2015. K poslednímu dni loňského roku měl náš sbor 152 členů, z toho 94 mužů a 58 žen....