Kategorie: ZPRÁVY O ČINNOSTI

Zpráva jednatele za rok 2010

Zpráva jednatele za rok 2010

Vážené dámy a pánové, dovoluji si vám předložit stručnou zprávu jednatele Sboru dobrovolných hasičů Pustkovec. K 31. 12. 2010 měl náš sbor 140 členů, z toho 59 žen a 81 mužů. Z tohoto počtu...