Kategorie: ZÁPISY ZE SCHŮZE

Plán činnosti na rok 2010

Plán činnosti na rok 2010

Celoročně plamen MH a dorostu: duben, květen, červen, září, říjen pohárové soutěže MH práce s dětmi v kroužku mladých hasičů: každý pátek školení a cvičení všech členů zásahové jednotky: průběžně dle pokynů velitele ZJ kontroly plnění...

Usnesení s VVH sboru

Usnesení s VVH sboru

přítomní členové se usnášejí takto: VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA KONANÁ 9.LEDNA 2010 Schvaluje program jednání Schvaluje mandátovou komisi: Marcel Šotlík, Petr Holuša, Milan Wiatr, návrhovou komisi: Libor Slováček, Václav Kusyn, Ivana Holušová, volební komisi: Vojtěch...