SDH PUSTKOVEC

Celorepublikový ples SH ČMS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pořádá 16.3.2019 v Ostravě Celorepublikový ples. Zájemci z řad členů SDH Pustkovec se mohou do 3.12.2018 hlásit u Zdeňka Popka, popř. na email: hasici@pustkovec.cz.